Groene Ster Leeuwarden
Contact: Tjipke Tasma

  Algemeen  Stranden   Honden   De Himriksmole   Survivalrun   Links    

Groene Ster Leeuwarden

De Groene Ster is een recreatiegebied, van circa 1000 hectare, en ligt aan de oostzijde van Leeuwarden. Het gebied is vanaf de jaren 60 ontwikkeld tot een groot recreatiegebied, dat aanvankelijk gelegen was in de gemeente Tietjerksteradeel, en in 1984 bij Leeuwarden is gevoegd. In het gebied bevinden zich, zonneweiden, stranden, waterplassen, bos en wandelpaden. Op mooie warme, zonnige dagen is het hier druk met recreanten. De Groene Ster is bij velen ook bekend onder de naam "De Kleine Wielen", genoemd naar het oorspronkelijke meertje in het recreatiegebied. Aan de overzijde van de weg Leeuwarden - Groningen ligt de Grote Wielen.
Lees verder....

In afwachting tot de vaststelling van de bestemmingsplanwijziging worden er in elk geval in 2023 geen grootschalige muziekfestivals gehouden in de Groene Ster.

Het meest westelijke strand en ook het naaktstrand vallen sowieso buiten het festivalterrein en blijven bereikbaar tijdens de opbouwfase en het festival, ook bij de eventuele bestemmingsplanwijziging.

Deze site zal zo veel mogelijk informatie geven over de gevolgen van de festivals voor de recreanten. De stichting Groene Ster Duurzaam! zet zich in om de overlast van de festivals zoveel mogelijk te beperken.


Bestemmingsplan wijziging opkomst.  Lees verder.


Agenda

Nieuws

03-05-2024: 10e Nieuwsbrief omwonenden De Groene Ster (pdf).

Op 11 maart 2024 heeft de gemeenteraad de ‘partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen’ vastgesteld.

Het plan is gewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat het plan is vastgesteld door de gemeenteraad, maar niet precies zoals dit eerder, als ontwerp, ter inzage heeft gelegen.

In dit plan is geregeld onder welke voorwaarden er evenementen georganiseerd kunnen worden in een deel van De Groene Ster. Het vastleggen van een regeling voor evenementen biedt bescherming aan omwonenden en andere gebruikers van De Groene Ster. Ook zorgt het plan er voor dat organisatoren van evenementen weten aan welke regels zij zich moeten houden.

Omdat de partiële herziening gewijzigd is vastgesteld, gold er een periode van 6 weken waarin de provincie kon reageren op het plan. De provincie heeft geen reactie gegeven. De vastgestelde partiële herziening is daarom vanaf 2 mei 2024 ter inzage gelegd.

Het plan, informatie over de veranderingen en wat er verder gaat gebeuren met het plan vindt u op Overheid.nl.

(tekst: gemeente Leeuwarden)

In de nieuwsbrief ook aandacht voor het opknappen van het speelveldje aan de oostzijde.

07-03-2024: Met een hamerstuk sloopt de gemeenteraad van Leeuwarden het recreatiegebied de Groene Ster.

In de informatieve (raads)bijeenkomst over de Partiële herziening bestemmingsplan Groene Ster van afgelopen woensdagavond 6 maart werd overduidelijk dat alle aanwezige politieke partijen voorstander zijn van festivals in de Groene Ster. Echte kritische vragen bleven dan ook uit en beperkten zich tot het spelletje wie moeten we geloven, de gemeentelijke ambtenaren of de Stichting Groene Ster Duurzaam! Wel veel gesteggel over de natuurwaarden, maar geen discussie of de hoofdfunctie van het recreatiegebied niet te veel wordt uitgekleed. Voor de bühne stelde D66 nog een vraag over de kosten van de bestemmingsplanwijziging of dit nu meer dan een half miljoen zou bedragen.

De raad krapte zich niet achter de oren of het argument voor het niet doorgaan van het Psy-Fi festival in Oldenzaal ook voor de Groene Ster zou kunnen gelden. Het college van B&W van de gemeente Oldenzaal stond namelijk geen afwijking van het bestemmingsplan van de locatie bij het Hulsbeek: toe:

“Sterker nog, gelet op de stukken uit het vooroverleg, wordt het Hulsbeek gedurende circa een maand (grotendeels) afgesloten. De gronden van het Hulsbeek worden dus - in één van de meest bezochte maanden van de zomerperiode - voor de duur van een maand (grotendeels) onttrokken aan de hoofdbestemming, namelijk dagrecreatie.”

Met de voorliggende wijziging van het bestemmingsplan in de Groene Ster is het mogelijk dat het recreatiegebied zomers ongeveer 2 maanden grotendeels niet beschikbaar is voor recreanten.

Ook de mega flater in de Raadsvoorstel wordt niet door de raadsleden opgemerkt:

“De partiële herziening die voorligt is dan ook het resultaat van een belangenafweging van alle functies die in De Groene Ster mogelijk en gewenst zijn. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat voor bewoners en gebruikers in het gebied er in ieder geval geen onduldbare hinder optreedt qua geluid en dat er geen schade aan de natuur optreedt.”

Als bovenstaande ook zou gelden voor de recreanten (zonder gevelwering van 25 dB) zijn festivals in de Groene Ster namelijk onmogelijk.

Kortom een triest gebeuren, waarbij de bestemmingsplanwijziging meer lijkt op een dictaat van de (gewezen) festivalbazen, dan op goede ruimtelijke onderbouwing waar bij de recreant centraal staat.

De vaststelling van de raad staat geagendeerd als hamerstuk (onder verder debat) voor de raadsvergadering van komende maandag 11 maart. (Onder voorbehoud dat de ambtenaren de kosten van deze partiële herziening dan “op het kleed” hebben).
 

29-09-2023: Vanaf 30 september vindt elke zaterdagmorgen om 9 uur de parkrun plaats in de Groene Ster bij de kiosk. De loop (hardlopen, joggen of wandelen) bestaat uit parcours van 3 ronden rondom de kiosk. De totale afstand is 5 km. Deelname is gratis, voor de uitslagen is wel een registratie nodig.

Voor meer info kijk op de site van de parkrun. 

12-07-2023: Groene Ster dit weekend weer moeilijk bereikbaar.
Van donderdag 13 juli 18.00 uur tot en met maandag 17 juli 06.00 uur wordt er gewerkt aan kruispunt de Groene Ster. Daarom is de N355 in die periode volledig afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de N31 (Wâldwei) en de N356 (Centrale As). De Groene Ster is bereikbaar vanaf kruispunt Anne Vondelingweg. De noordelijke parallelweg van de N355 is dan ook afgesloten.

Lees hier meer over de werkzaamheden.

29-03-2023: Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen ter inzage.

Lees hier de 7e Nieuwsbrief voor omwonenden.

30-11-2022: Informatieavond aanpassing bestemmingsplan Groene Ster.

Op donderdagavond 8 december is er een informatieavond georganiseerd door de gemeente Leeuwarden in het MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2 in Leeuwarden over de aanpassing van het bestemmingsplan recreatiegebied Groene Ster. De avond begint met een korte toelichting, daarna kan aan verschillende thematafels met de  specialisten worden gesproken.

De avond begint om 19:30 en duurt tot 21:00u.

Lees hier de zesde nieuwsbrief voor omwonenden van De Groene Ster.
Kijk ook op de site van de gemeente voor meer info.
 

03-10-2022: Fotoverslag van de 28e Bikkel Survivalrun.

23-09-2022: Zondag 2 oktober vindt de 28e Bikkel Survivalrun plaats!

LEEUWARDEN Op zondag 2 oktober 2022 organiseert Stichting Survivalrun Friesland de jaarlijks terugkerende Bikkel Survivalrun. Een fantastisch parcours, dwars door het Groene Ster gebied, met heel veel uitdagende hindernissen.

Lees hier meer.
 

26-08-2022 Rechter vernietigt de omgeving- en geluidvergunning van Psy-Fi festival 2022.

Op 19 augustus 2022 heeft de rechtbank de beide door de gemeente afgegeven vergunningen vernietigd. Opvallend is hoe de rechter korte metten maakt met de door de gemeente gemaakte procedurele fouten, zonder rekening te houden met de belangen van de organisatie van het festival. Aan een inhoudelijke toetsing is de rechter niet eens toegekomen, bij de voorgaande edities zijn waarschijnlijk te veel fouten gemaakt, waardoor nu de maat vol was.

Hoewel in 2017 het festival gewoon doorging na het vernietigen van de vergunning heeft de organisatie van Psy-Fi verwel direct na de uitspraak besloten de stekker eruit te trekken. Met deze uitspraak lijkt het einde Psy-Fi voor de Groene Ster.
 
Lees hier verder voor meer info.

07-04-2022: Vijfde nieuwsbrief omwonenden van De Groene Ster.

25-12-2021: Vierde nieuwsbrief omwonenden van De Groene Ster.

28-10-2021:
Onlangs heeft het college van B&W een brief aan de gemeenteraad gestuurd om hen te informeren over de stand van zaken met betrekking tot procedures en het bestemmingsplan van De Groene Ster dat in ontwikkeling is. Deze brief is hier te lezen.

03-10-2021: Een fotoverslag van een kletsnatte 27e Bikkelrun.

 
Zondag 3 oktober vindt, na een jaar van afwezigheid door corona, de 27e Bikkelrun plaats in de Groene Ster. Het parcours is grotendeels gelijk aan de editie van 2019.
De start en de finish zijn rondom de kiosk.

Bekijk hier de foto's van de vorige runs.

25-09-2021: Op maandag 27 september wordt gestart met grootonderhoud van de grote ligweide bij de kiosk. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het gehele grasveld wordt kort gemaaid en geverticuteerd. Het vrijgekomen gras wordt afgevoerd.
  • -Het afschrapen van de zandruggen in het grasveld, nabij het pad langs het strand. Het vrijgekomen zand verwerken we in een aantal laagtes op het grasveld. Pleksgewijs worden deze plekken gefreesd, ge?aliseerd en ingezaaid. De bankjes en prullenbakken verplaatsen we tijdelijk een aantal meter op het strand, zodat bezoekers deze kunnen blijven gebruiken
  • Het gehele grasveld wordt ?zwaar? bezand met verschralingszand voor een betere waterberging en in combinatie met een diepbeluchting wordt de waterafvoer verbeterd.
  • Het gehele terrein wordt bemest en intensief doorgezaaid, zodat er een dichte sterke zode ontstaat.

De paden, het strand en de kiosk blijven toegankelijk. Het grasveld is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor publiek. De ligweide wordt na de werkzaamheden niet afgezet, maar het verzoek van de gemeente is om het terrein niet te betreden.

In het voorjaar zullen dezelfde werkzaamheden nogmaals plaatsvinden.
 

08-07-2021: De rechter heeft de vergunning van Welcome to the Village, waardoor het festival dit jaar niet in de Groene Ster kan worden gehouden.

05-07-2021: In verband met het festival Welcome to the Village (16 t/m 18 juli 2021) is een groot deel van de Groene Ster van 12 t/m 23 juli afgesloten.

Het strand bij de kiosk en ook de kiosk zelf is gedurende deze periode afgesloten. Klik op de foto voor een vergroting van de plattegrond. De westelijke stranden (1 en2) en het naaktstrand zijn wel open.

Lees hier de 3e Nieuwsbrief (pdf) van de gemeente over de Groene Ster.

29-05-2021:  Welcome to the Village (16 t/m 18 juli 2021) wil nog steeds geen rekening houden met de recreanten in de Groen Ster, blijkt uit de ingediende vergunningsaanvraag.
Het officieel indienen van een zienswijze bij de gemeente Leeuwarden is niet mogelijk en daarom heeft deze site een open zienswijze (op hoofdpunten) geschreven.

 

15-05-2021:Sinds kort ligt er in de Groene Ster een heel apart vlotje. Navraag bij de gemeente Leeuwarden heeft duidelijk gemaakt waarvoor het vlotje is. Het is namelijk een visdievenvlotje, dat nestgelegenheid biedt aan visdiefjes.

14-05-2021: Welcome to the Village (16 t/m 18 juli 2021) gaat dit jaar door, zij het kleinschaliger. Het festival wordt opgesplitst in 3 kleinere festivals voor 500 bezoekers, die om de 2,5 uur wisselen van locatie. In totaal is er ruimte voor 1500 dagelijkse bezoekers.
Wat het betekent voor de toegankelijkheid van het recreatiegebied is op dit moment niet duidelijk.
 

13-03-2021: Project De Nieuwe Wielen (Westelijke deel Groene Ster)
Wetterskip Frysl? gaat rond de Nieuwe Wielen aan de slag met het onderhouden van de polderdijken en het vergroten van het boezemoppervlak (boezem is het stelsel van vaarten, sloten en kanalen). Zo wordt er gezorgd voor schoon water en is het gebied straks beschermd tegen wateroverlast en watertekorten door klimaatverandering. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en wordt gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2021 en duren een jaar.

Kijk hier voor meer info  hier.  Bekijk hier de presentatie van 3 maart 2021

12-03-2021: Nieuwsbrief omwonenden van De Groene Ster.

Wil je zelf de nieuwsbrief ook ontvangen, schrijf je dan hier in.
De direct omwonende van de Groene Ster kregen deze brief in de bus.

25-10-2020: Van 21 t/m 29 oktober is de fietsbrug bij AquaZoo gesloten, er zijn omleidingen aangegeven.

08-10-2020: De aangekondigde renovatie van de ligweide bij de kiosk gaat dit jaar niet door. Volgens de gemeente is het te ver in de tijd om goede resultaten te boeken en door de huidige weersomstandigheden niet verstandig. De werkzaamheden zijn uitgesteld naar 1 september 2021, na het laatste festival.
 

11-09-2020: In verband met onderhoud zijn twee bruggen in de Groene Ster afgesloten.
Kijk op het onderstaande kaartje wanneer deze bruggen zijn afgesloten. Ook de populaire vissteiger is niet bereikbaar. Bij het hondenstrandje is sinds 22 september een noodbrug aanwezig.

22-03-2020: Beste mensen met deze mooie zonnige dagen is het druk in de Groene Ster met wandelaars. I.v.m. het coronavirus is het belangrijk om voldoende afstand te houden, of beter blijf gewoon thuis.

+
09-02-2020: Op donderdagavond 27 februari vindt er een bijeenkomst plaats over het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Deze MER is nodig voor de bestemmingsplan wijziging van de Groene Ster i.v.m. het mogelijk maken van festivals in het recreatiegebied. De informatiebijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 in restaurant De Grote Wielen (B?lan 1 te Leeuwarden). U kunt hier ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien en vragen stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

05-10-2019: Een fotoverslag van een waterkoude 26e Bikkelrun.

29-09-2019: Na een jaar van afwezigheid keert de bikkel survivalrun weer terug in de Groene Ster. Op zondag 6 oktober van 9:30 tot 16:00u vindt de 26e editie van de Bikkelrun plaats. Dit jaar is de (hoofd)start niet bij de camping de Kleine Wielen, maar dichtbij de kiosk. Evenals de voorgaande jaren is er een fietsroute uitgezet, zodat het spektakel goed te volgen is. Verken hier alvast het parcours.

23-08-2019: Vorig jaar nodigde Psy-Fi de bewoners uit voor het nemen van een kijkje op het Psy-Fi festival, maar werden ze niet toegelaten. Dit jaar weer een blunder van het festival. Volgens de bewonersbrief en ook een mail van Psy-Fi zou het noordelijke deel van de Groene Ster vandaag nog gewoon geopend zijn. Helaas kwamen de recreanten voor dichte hekken te staan. Wiebe Kootstra van Psy-Fi kon hier geen duidelijk uitleg over geven en vond het gezeur en moest weer aan het werk.

Ook over de vrijgave van het gebied na het festival, zoals in de bewonersbrief is aangegeven kon hij geen garanties geven. Verder zit Wiebe Kootstra niet op de sympathie van deze site te wachten. Klare taal dus en tijd voor een duidelijke stelling name met een verfrissend nieuw spandoek.

14-08-2019: Van woensdag 28 augustus t/m zondag 1 september wordt het Psy-Fi festival gehouden in de Groene Ster. Rondom het festival is het gele en rode gebied (zie kaartje) afgesloten van 24 augustus t/m 6 september. Het meest westelijke strandje (1) en ook het naaktstrand blijven open. De recreanten kunnen dan parkeren op P1. Ook het westelijke hondenstrandje met de bijbehorende P2 blijft beschikbaar.

Vanaf 16 augustus wordt er al op enkele plekken begonnen met de opbouw. Het hondenstrandje bij de kiosk is vanaf 19 augustus afgesloten.


 

11-07-2019: Op donderdag 11 juli wordt er begonnen met de opbouw van Welcome to the Village. Vanaf maandag 15 t/m woensdag 24 juli is het festivalterrein (rode gebied op het kaartje) niet meer toegankelijk voor recreanten. Het festival wordt gehouden van 18 t/m 21 juli. Op de festivaldagen kan er alleen op P1 en P2 (bij het westelijke hondenstrandje) worden geparkeerd. De westelijke strandjes (1 en 2)  en ook het naaktstrand blijven open. Het hondenstrandje aan de zuidzijde (bij P3) is gesloten.
06-05-2019: Op de site van de Groene Ster Duurzaam! staat een update over het festivalseizoen 2019.
 
28-04-2019: Op 1 mei is de offici?e start van het zwemseizoen, dat tot 30 september duurt. In de Groene Ster is vanaf 2019 de offici?e zwemwater locatie "Lytse Wielen" flink uitgebeid met de toevoeging van de beide westelijke strandjes. Bij de toegang tot de strandjes zijn info borden geplaatst.
 
30-09-2018: Dit jaar geen Bikkelrun in de Groene Ster.
Vanwege de jubileum editie en vanwege het feit dat Leeuwarden - Frysl? Culturele Hoofdstad van Europa is, wordt de Bikkelrun dit jaar eenmalig in het centrum van Leeuwarden gehouden met start en finish op het Wilhelminaplein (in de volksmond Zaailand). Lees hier verder.
 
29-09-2108: Op 5 september vanaf 19:30 is er een bijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan Groene Ster in restaurant De Grote Wielen (B?lan 1 Leeuwarden).
Het voorontwerp parti?e herziening bestemmingsplan ligt nog ter inzage tot en met woensdag 19 september 2018.

03-08-2018: Voor beide zwemlocaties, de "Lytse Wielen" en de "Grutte Wielen" geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg. Een waarschuwing betekent:

"Er is een gering gezondheidsrisico. Vooral kwetsbare groepen (jonge kinderen, oudere mensen) wordt afgeraden te gaan zwemmen."

Helaas heeft de gemeente Leeuwarden bij de westelijke strandjes borden geplaatst met de tekst verboden te zwemmen, terwijl er alleen een waarschuwing geldt. Ook geven de borden verder geen enkele informatie over de reden.

30-07-2018: In verband met het Psy-Fi festival is de Groene Ster vanaf 10 t/m 24 augustus grotendeels niet toegankelijk voor recreanten.
Alleen het meest westelijke strandje (1) , het westelijke hondenstrandje en ook het naaktstrand is open. Voor recreanten is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar.


 

28-072018: Het voorontwerp parti?e herziening bestemmingsplan ligt ter inzage. Iedereen kan binnen de termijn van 8 weken een zienswijze indienen.

Deze site is van mening dat de belangen van de reguliere recreanten hierin onvoldoende zijn meegenomen. 
18-07-2018: Van donderdag 19 juli t/m zondag 22 juli vindt het  Welcome to the Village
festival plaats. Het strand bij de kiosk is gesloten, en de parkeerruimte voor recreanten is beperkt tot het meest westelijke parkeerterrein. Hier is plaats voor 127 auto's.

10-07-2017: Woensdag 11 juli wordt begonnen met de opbouw van Welcome to the Village. Zoals gebruikelijk is de informatievoorziening rondom de festivals, ondanks de dit jaar geplaatste metershoge informatieborden, weer een grote puinhoop.
In tegenstelling met de informatie in "Huis aan Huis" en de onderborden is de kiosk en ook het strand tot 16 juli gewoon open.

Vanaf maandag 16 juli t/m 27 juli is het festivalterrein wel volledig afgesloten.
De overige stranden zijn wel gewoon geopend.
 
24-06-2018: Van 7 t/m 19 juli 2018 wordt het muziek- en dansspektakel Conference of the birds gehouden in de Groene Ster. Het festivalterrein ligt aan de oostzijde van de kiosk, waardoor er weinig overlast is te verwachten voor recreanten. Het strand bij de kiosk is gewoon open. Met de opbouw wordt op 25 juni begonnen en op 28 juli moet het terrein weer vrij zijn.
 
13-06-2018: Het strand (3) bij de kiosk is weer open voor recreanten, wel vinden er nog afbouwwerkzaamheden plaats. Ook het doorgaande fietspad  naar de kiosk is weer open.
 
08-06-2018: Dit weekend vinden er twee festivals plaats in de Groene Ster.
Recreanten kunnen alleen aan de westzijde van het gebeid parkeren, hier bevinden zich ook de strandjes die gewoon open zijn. Verder geldt er betaald parkeren in de Groene Ster.

25-05-2018:
De gemeente Leeuwarden heeft bij alle invalswegen in de Groene Ster  metershoge infoborden geplaatst met informatie over de festivals die dit jaar in de Groene Ster worden gehouden. Volgende week donderdag (31 mei) wordt al begonnen met de opbouw van het Promised Land festival. Het strand bij de kiosk en ook de kiosk zelf is vanaf maandag 4 juni t/m  vrijdag 15 juni gesloten. Het hondenstrand (2) is alleen vanaf de zuidzijde (Woelwijk) bereikbaar.


Klik op de foto voor een vergroting.

Programma 4 festival dagen

Donderdag 7 juni: Burendag 19:00u-23:00u (gratis toegang)
Vrijdag 8 juni:   Groene Ster Openair met o.a. Pink Floyd Project en Queenmania
Zaterdag 9 juni: Promised Land
Zondag 10 juni: Helemaal Hollandsch (gratis toegang)
 
06-05-2018: Voor de tweede keer dit jaar al volop strandplezier in de Groene Ster.
Het ziet er naar uit dat we nog een paar dagen van het fantastische weer kunnen genieten.

31-03-2018: Einde aan de festivals in de Groene Ster?
Lees hier het artikel in de Leeuwardercourant Bedreigde dieren plaag voor festivals Groene Ster of kijk op de site van Omrop Frysl?.

31-03-2018: Festivalplanning 2018 Gemeente Leeuwarden desastreus voor de recreanten.
 
07-03-2018: Goed nieuws voor de recreanten in de Groene Ster. Tijdens festivals zal er altijd een strandje open zijn voor recreanten. Dit geldt zowel voor 2018 als ook voor de periode hierna. Zie ook artikel in de Leeuwarder Courant.
 
14-05-2015: Van 17 t/m 19 juni vindt de derde editie plaats van Welcome to The Village.
Het festivalterrein is ongeveer op dezelfde plaats als vorig jaar, op de stranden rondom de kiosk. Het festivalterrein zal van 10 t/m 24 juli beperkt beschikbaar zijn voor andere recreanten. Bekijk hier het kaartje van het festival gebied.

Strandrecreanten kunnen gedurende deze periode terecht op de westelijke stranden.

Hier staan de foto's van vorig jaar.

Oudere berichten 2014-2017
Oudere berichten 2013-2010
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend