Groene Ster Leeuwarden


Home


De Himriksmole
De Himriksmole, een spinnenkopmolen, werd in 1806 verplaatst van Warga, naar de Hemrikspolder bij Huizum. In 1952 verhuisde de molen naar Rijperkerk, waar hij lange tijd in de buurt van de proefboerderij Wielzicht nabij de Rijperkerkstervaart stond.

De molen is alleen te bezichtigen als deze draait. Ge´nteresseerden die de molen van binnen willen bekijken moeten dit even aangeven bij de molenaar, soms moet dan voor de veiligheid de molen even stilgezet worden. Wie wil weten wanneer de molen draait,  kan een mailtje sturen naar himriksmole@swalker.nl, u krijgt dan enkele dagen van te voren bericht. De molen draait meestal op zondag ongeveer eens in de 3 weken, afhankelijk van de beschikbare tijd van de molenaar en natuurlijk de windvoorspelling.

De huidige locatie van de Himriksmole in de Groene Ster.De Himriksmole werd in 1976 verplaatst naar zijn huidige locatie in het natuur- en recreatiegebied De Groene Ster. De molen is bijna zeven meter hoog en heeft een vlucht van elf meter en is opnieuw opgebouwd in opdracht van de Heidemaatschappij.

De molen is vrij uniek voor Friesland, omdat het water wordt weggeslagen met een scheprad en niet met een schroef of vijzel omhoog wordt gevoerd. Het scheprad is aan de buitenkant van de molen bevestigd op ongeveer 3 meter afstand van de molen en is volledig omtimmerd.


Het omtimmerde scheprad, met de horizontale draaias.

Met de molen werd het water vanuit de Kleine Wielen naar de rietpolders gemalen.
Hierdoor ontstond een wisselend waterpeil waardoor door het riet beter groeide. Tegenwoordig heeft de molen zijn functie verloren.

Ook wordt de molen wel De Groene Ster genoemd. In 1995 werd de molen door brandstichting vrijwel geheel verwoest. De huidige molen, die in 1996 werd herbouwd is een exacte kopie van de oorspronkelijke Himriksmole

Van 1971 tot 1979 was de Himriksmole in het bezit van de Stichting De Fryske Mole. Tegenwoordig is hij eigendom van de gemeente Leeuwarden.


Door het open deurtje is het draaiwerk goed te bezichtigen.


Aan de bovenzijde van de molen wordt de draaiing om de horizontale as omgezet in een draaiing om een verticale as.
 


Aan de onderzijde van de molen wordt de verticale draaiing weer omgezet in een horizontale draaiing van de as, die met het buiten de molen geplaatste scheprad is verbonden.
 
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend